สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Blog

กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลรายการเบื้องต้น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม : พระพุทธรูปหินทราย สกุลช่างพะเยา ณ วัดห้วยผาเกี๋ยง (ผาธรรมนิมิต) อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักศิลปะแ...

ขอเชิญร่วมฟังเสวนา เรื่อง “มองประวัติศาสตร์ท้องถิ่นล้านนา ผ่านหลักฐานทางโบราณคดีและวรรณกรรม”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยร...

เอกสารทำเนียบผู้มีผลงานดีเด่นด้านการแต่งกายและสนับสนุนการแต่งกาย ปี พ.ศ.๒๕๖๒

สามารถดาวน์โหลด เอกสารทำเนียบผู้มี...

เชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมแต่งกายด้วยชุดไทย / ชุดพื้นเมือง / ชุดชาติพันธุ์

เชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่...

ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ๒๗ มิถุนายน – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

  ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมนิทรรศการศิลป...