สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ART AND CULTURE OFFICE CHIANGRAI

ขอเรียนเชิญร่วมพิธีทำบุญอาคารหอศิลป์เชียงราย Chiang Rai Art Museum พิธีเปิดนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม พิธีประกาศเกียรติคุณรางวัล “ราชภัฏศิลปวัฒนธรรม” ประจำปี พ.ศ. 2564 และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ศิลปินเชียงราย

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยร...

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 บุคลาก...

เข้าร่วมพิธีสมโภชและเปิดหอประวัติพระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทัสสนมหาเถร ป.ธ.6)

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 อาจารย...

ขอเชิญร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สด สักการะพระราชานุสาวรีย์พระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ด้วย ในวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป...