Category: หน้าแรก

พิธีสรงน้ำพระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย เนื่องในป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2565

พิธีสรงน้ำพระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ...

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะการตัดตุงล้านนา” เนื่องในงานเทศกาลประเพณีปีใหม่เมือง

วันที่ 8 เมษายน 2565 สำนักศิลปะและ...

การประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2565

การประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแว...

ขอเชิญชวน ร่วมแต่งกายด้วยผ้าที่ผลิตในท้องถิ่นหรือชุมชนของท่าน ในช่วงเดือนเมษายน 2565

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยร...

ยินดีต้อนรับคณะนักเรียน จากโรงเรียนบ้านแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศิลปะของศิลปินเชียงราย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักศิล...

กิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน แขนงวิชาทัศนศิลป์ โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร์ CWIE

เชิญเข้าชม “กิจกรรมยกระดับคุ...

สำนักศิลปและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย 38 แห่ง

ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพ...