Category: ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขาวดำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมาพาหนะเพื่อเดินทางไปราชการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมาพา...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำภาพเกี่ยวกับงานศิลปะฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำภาพเ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ๒ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขาวดำฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมาพาหนะเพื่อเดินทางไปราชการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมาพา...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจั...

ร่วมแสดงความยินดีท่านรองอธิการบดี ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี ได้รับรางวัล”คนดีศรีเชียงราย” ปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักศิ...

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ก้าวหน้าใช้เทคโนโลนีช่วยค้นหาผลงาน ๑๗ ศิลปินเชียงราย

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยร...