Category: ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมฟังเสวนา เรื่อง “มองประวัติศาสตร์ท้องถิ่นล้านนา ผ่านหลักฐานทางโบราณคดีและวรรณกรรม”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยร...

เอกสารทำเนียบผู้มีผลงานดีเด่นด้านการแต่งกายและสนับสนุนการแต่งกาย ปี พ.ศ.๒๕๖๒

สามารถดาวน์โหลด เอกสารทำเนียบผู้มี...

เชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมแต่งกายด้วยชุดไทย / ชุดพื้นเมือง / ชุดชาติพันธุ์

เชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่...

ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ๒๗ มิถุนายน – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

  ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมนิทรรศการศิลป...

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมดำเนินกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมสัญจร ณ วัดเจดีย์หลวง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2562 ส...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยสำนัก...