คุณสมลักษณ์ ปันติบุญ

somluck1

คุณสมลักษณ์ ปันติบุญ

ข้อมูลส่วนตัว

สมลักษณ์ ปันติบุญ

เกิด         20 กุมภาพันธ์ 2500 อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ที่อยู่        “เครื่องปั้นดินเผาดอยดินแดง” จ.เชียงราย

โทรศัพท์                 0-5370-5291 , 0-5370-6128

การศึกษา

 • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ จ.เชียงใหม่
 • เรียนกับอาจารย์ Iwao Onuma จังหวัด Iwata 1 ปีครึ่ง
 • เรียนกับอาจารย์ Tarouemon Nakazato The 13 เป็นเวลา 3 ปีครึ่ง

 ************************************************************

การแสดงผลงานครั้งสำคัญ

 • Nitten Exhibition ,Tokyo Metropolitan Art Museum, Tokyo
 • Arts And Crafts Exhibition , Fukuoka Art Museum ,Fukuoka 6 ครั้ง
 • The 6th National Ceramics Exhibition, Bangkok
 • The 19th Flether Challenge Award Exhibition ,Aukland Museum , Aukland , New Zealand

 ************************************************************

แสดงงานเดี่ยว

 • เสรี อาร์ต แกลเลอรี่
 • Akane แกลเลอรี่ ชิสึโอกะ ญี่ปุ่น
 • Kawatoku แกลเลอรี่โมริดกกะ ญี่ปุ่น
 • วังสวนผักกาด มาราศีแกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
 • สุรพล แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ

 ************************************************************

รางวัล

 • งานเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ 2 ครั้ง
 • Asian Arts and Crafts Exhibition , Fukuoka Art Museum ได้รับรางวัล 4 ครั้ง
 • The 19th Fletcher Challenge Award Exhibition , Auckland ,New Zealand ได้รางวัล 3 ครั้ง

 ************************************************************

Profile Somluk Pantiboon

Biography

1957   – Born in Chiang rai Province , Thailand.

1974-1980

 • Enrolled and graduated from Northeastern institute of Technology Faculty of Industrial Design , Chiang Mai , Thailand.

1981-1986

 • Instructor of UNESCO sponsored pottery and printing projects at Khmer and Laos refugee camps in Thailand.

1987-1988

 • Apprentice to Master Potter wao Onuma , Iwate , Japan.

1989-1991

 • Apprentice to Master Potter Tarouemon Nnakazato Klll , Karatsu , Saga ,Japan.

1988

 • Accepted into the Japan Annual Exhibition of Art NITTEN , held at Tokyo Metropolitan Art Museum , Tokyo , Japan.

1991

 • Established Doy Din Dang pottery in Chiangrai Thailand.

1993

 • Received award from the 6th national Ceramics Exhibition, Bangkok Thailand.
 • Awarded 2nd prize from the Asian Arts & Crafts Exhibition , held at Fukuoka municipality Museum , Fukuoka , Japan.

1995

 • Received the Award of Merit from the 19th Fletcher Challenge Award Exhibition , Auckland , New Zealand.

1997

 • Received Special Award from the 2nd Asian Exhibition of Arts & Crafts , Fukuoka, Japan.

2000

 • Received Special Award from the 5th Asian Exhibition of Arts & Crafts , Fukuoka , Japan.

2006

 • Invited artists and judge for the National Ceramics Exhibition, Silpakorn University Art Gallery , Bangkok , Thailand.

 ************************************************************

Solo Exhibitions

1994

 • Akane Gallery , Mishima, Shizuoka ,Japan
 • Seri Art Gallery , Bangkok , Thailand

1996

 • Kawatoka Gallery , Moriola, Iwate, Japan

1997

 • Marci Gallery , Suan Pakkad Palace , Bangkok, Thailand.

1998

 • Surapong Galler , Bangkok , Thailand

2004

 • Contemporary Ceramics in the Thread of Tradition and The Vigeland Museum, Oslo , Norway.

2007

 • Earth Home Gallery , Hong Kong.

2008

 • The Gallery of the Chinese Porcelain Company , New York ,USA
 • The Still Voice of the Forest , Ardel Gallery of Modern Art , Bangkok, Thailand.

2009

 • The Still Voice of the Forest , Earth Home Gallery, Hong Kong.

 ************************************************************

Group Exhibitions

1993

 • Chishin-Kai Arts & Crafts Exhibition , Fukuoka Municipality Museum , Fukuoka ,Japan.
 • Five Northern Artists Exhibitions, The River City Complex, Bangkok , Thailand

1994

 • Chishin-Kai Arts & Crafts Exhibition Fukuoka Municipality Museum , Kukuoka ,Japan.

1996

 • Northern Artists Exhibition , Queen’s Park Gallery , Bangkok , Thailand.
 • The KAD Art Exhibition , Chiang Mai ,Thailand

1997

 • The 2nd Asian Arts & Crafts Exhibition , Fukuoka Municiplaity Museum , Fukuoka ,Japan.

2001

 • The 6th Asian Arts & crafts Exhibition ,Fukuoka Municipality Museum , Fukuoka , Japan

2002

 • Chiang Rai Artists Group Exhibition , Chiang Rai, Thailand

2003

 • Chiang Rai Artists Group Exhibition , Chiang Rai, Thailand

2004

 • Invited artists for the Ceramic Art Exposition of Thailand, Silpakorn University , Nakhorn Phathom , Thaialnd
 • Chiang Rai Artists Group Exhibition , Chiang Rai , Thailand.

2005

 • The International Arts Festival 14th Lantern of the East , the Eastern Center of Arts & Crafts , Burapha University , Chonburi , Thailand

2006

 • Chiang Rai Artists Group Exhibition on the occasion of the 60th Anniversary of the king’s Accession to the Thorne

2007

 • Participated in a joint Art Exhibition & Workshop held in China by Yuixi University , China and Rajabhat University ,Thailand

2008

 • Participated in an International Art Workshop held at Rajabhat University , Chiang Rai ,Thailand.

You may also like...