คุณสมพล ยารังษี

sompol1

คุณสมพล ยารังษี

ข้อมูลส่วนตัว

สมพล ยารังษี
เกิด – 15 พฤษภาคม 2499 ที่ เชียงราย
การศึกษา
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเพาะช่าง กรุงเทพฯ
– ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ปัจจุบัน – ศิลปินอิสระ
ที่อยู่          146 ม.1 บ้านสันมะเด็ด ต.เวียงกาหลง   อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร.053-952026, 09-8355690

อีเมล์ sompol_yarangsee@hotmail.com

 **************************************************************

การแสดงงานที่สำคัญ

 • ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 27 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34
 • ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1,2
 • ร่วมแสดงงานจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 5 , 9 , 10 , 11 , 12,13
 • ร่วมแสดงงานศิลปกรรมกรุงเทพฯ 200 ปี ที่จุฬาฯ
 • ร่วมแสดงงานศิลปกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนม์มายุ 60 พระชันษาของธนาคารกสิกรไทย
 • ร่วมแสดงงานนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “ 2 ศิลปินเชียงราย ’’ที่ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้
 • ร่วมแสดงงานศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พระชนม์มายุ 36 พรรษา
 • ร่วมแสดงงานนิทรรศการจิตรกรรม “ จากขุนเขา…สู่ชายทะเล ” ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ คราวน์ พลาซ่า
 • ร่วมแสดงงานนิทรรศการศิลปะ “ 9 สล่า เชียงราย ’’ ที่โรงแรมดุสิตไอส์-แลนด์ เชียงราย และที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
 • ร่วมแสดงงาน “ ชีวิตกับงาน ’’ ที่หอศิลป์กาดสวนแก้ว เชียงใหม่
 • ร่วมแสดงงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 • ร่วมแสดงงานชุด “ ธรรมชาติล้านนา ” ที่ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ
 • ร่วมแสดงงานนิทรรศการศิลปะ “ สล่าเชียงราย” 25 ปี สถาบันราชภัฏเชียงราย
 • แสดงงานนิทรรศการจิตกรรมชุด “สีสันบนดอย” ที่ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ
 • ร่วมนิทรรศการศิลปเชียงรายศิลป์เพื่อหอศิลป์ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ
 • ร่วมแสดงงานนิทรรศการ 17 ศิลปินเชียงราย เปิดหอศิลปะ CHIANG RAI ART MUSEUM มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • ร่วมแสดงงงานนิทรรศการจิตกรรมชุด ร้อยบุปผา น้ำแต้มล้านนา ที่ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ

 **************************************************************

เกียรติคุณ
– ศิลปินเด่นจังหวัดเชียงราย สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี พ.ศ. 2542 จากคณะกรรมการแห่งชาติ

You may also like...