คุณสุเทพ นวลนุช

sutep-2

คุณสุเทพ นวลนุช

ข้อมูลส่วนตัว

สุเทพ นวลนุช 

การแสดงผลงาน
เกิด 16 พฤษภาคม 2498, เชียงราย
ที่อยู่ 1036/2 สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

การศึกษา

  • มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย
  • โรงเรียนเพาะช่าง กรุงเทพฯ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

**************************************************************

      รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ

  • รางวัลที่ 3 (สาขาประติมากรรม)การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 27

**************************************************************

SUTEP NALNUCH
Birth May 16 , 1955, Chiangrai
Residence 1036/2 Airport T.Viang A.Mueng , Chiangrai province.

Education

  • Samakkee Wittayakome School
  • Poh Chang College
  • F.A.(Sculpture), The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University

**************************************************************

      Famous Works

  • 3rd Prize, Bronze Medal, (Sculpture) The 27th National Exhibition of Art.

You may also like...