พิธีถวายพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์พระศรีนครินทราบรมราชชนนี

  • SONY DSC

ด้วยในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ของทุกปี เป้นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดเชียงรายได้กำหนดจัดพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ สวนสมเด็จพระศรีนคริทร์เชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

You may also like...