คุณฉลอง พินิจสุวรรณ

_MG_1782-Edit

คุณฉลอง พินิจสุวรรณ

ข้อมูลส่วนตัว

ฉลอง พินิจสุวรรณ

เกิด   6 ตุลาคม 2495 จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่    หอศิลป์ไตยวน 250 หมู่ที่ 15  ถ.ราชโยธา ซอย 3 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

โทรศัพท์ 0-5371-2137  , 08-9631-9438

E-mail : Taiyuan_Artgallery@hotmail.com

การศึกษา             

 • ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านแม่ใจ ,โรงเรียนวัฒนวิทยากร จังหวัดเชียงราย (ขณะนั้น)
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
 • ประโยควิชาชีพ แผนกวิจิตรศิลป์ โรงเรียนสิริกรศิลปวิทยา จังหวัดเชียงใหม่
 • ประโยควิชาชีพชั้นสูง แผนกศิลปกรรม วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ
 • ศิลปะมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

(เคยรับราชการครูโรงเรียนมัธยม กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รวม 28 ปี และได้ลาออกจากราชการเพื่อการทำงานศิลปะ)

**************************************************************

ประวัติการแสดงผลงานศิลปกรรม

2532      

 • นิทรรศการศิลปะ กลุ่มสล่าไตยวน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

2533      

 • นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย “กลุ่มศิลปะไทย 23” ธนาคารไทยพาณิชย์ กรุงเทพฯ

2534      

 • นิทรรศการศิลปกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ จังหวัดเชียงราย
 • นิทรรศการศิลปกรรมเพื่อการศึกษาศูนย์ศิลปาชีพ ณ บ้านดำนางแล เชียงราย

2535      

 • นิทรรศการศิลปกรรม “9 สล่าเชียงราย” ณ โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์รีสอร์ท จ.เชียงราย และ โรงแรมดุสิตธานี  กรุงเทพฯ
 • นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านแม่ฟ้าหลวงฯ จังหวัดสุโขทัย

2536      

 • นิทรรศการศิลปกรรม “17 สล่าเชียงราย” ณ หอศิลป์อหิงสา เชียงราย

2538      

 • นิทรรศการศิลปกรรม “ 20 สล่าเชียงราย” ณ หอศิลปวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย
 • นิทรรศการศิลปกรรม “ชีวิตกับงาน 40 ล้านนา” ณ หอศิลป์กาดสวนแก้ว เชียงใหม่

2539      

 • นิทรรศการศิลปกรรม “เจ็ดร้อยเอ็ดปีในแดนล้านนา” ณ หอศิลป์ครูเทพ เชียงใหม่

2540      

 • นิทรรศการศิลปะศิษย์เก่าศิลปกรรม วิทยาเขตภาคพายัพ
 • Asian Arts and Crafts Exhibition, Fukuoka Asian Art Museum , Japan

2541      

 • Contemporary Art for Amazing Thailand, ณ หอนิทรรศการศิลปกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2542      

 • นิทรรศการศิลปกรรม “25 ปี สถาบันราชภัฏเชียงราย”
 • นิทรรศการฮอมปอยศิลปะ ณ ศูนย์ศิลปะชุมชนจังหวัดลำปาง
 • นิทรรศการศิลปะ กลุ่มครูศิลป์แพร่ (ศิลปินรับเชิญ)
 • นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ 72 พรรษา รัชกาลที่ 9 ณ หอศิลป์ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์

2543      

 • นิทรรศการศิลปะปี 2000 ณ หอศิลป์คนเมือง

2544      

 • นิทรรศการศิลปะ “ศตวรรษศิลปะส่วยสรวง” ณ สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงราย
 • นิทรรศการศิลปกรรม “จากบ้านนาสู่ลับแล” ณ หอศิลป์สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
 • นิทรรศการศิลปะ “ปอยครูศิลป์แผ่นดินล้านนา” ณ หอศิลป์สถาบันราชภัฏเชียงราย

2545      

 • นิทรรศการศิลปะเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกล้านนา ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 • นิทรรศการศิลปะ “66 ปี สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์”
 • นิทรรศการศิลปะ “เชียงรายเมืองศิลปิน” ณ เทศบาลเมืองเชียงราย
 • นิทรรศการ “สล่าเชียงรายเฉลิมพระเกียรติในหลวง 75 พรรษา” ณ เทศบาลเมืองเชียงราย

2547      

 • นิทรรศการบนศิลปะบนลานดิน ครั้งที่ 12 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
 • นิทรรศการศิลปะ “เชียงรายเพื่อหอศิลป์” ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพฯ
 • นิทรรศการศิลปะ “ตามฮีต โตยฮอยสล่าเมือง” ครั้งที่ 3 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นิทรรศการศิลปะ “ปอยครูศิลป์แผ่นดินล้านนา” ครั้งที่ 3 ณ หอศิลป์ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
 • นิทรรศการศิลปะ “สายใย สายใจ ศิลปกรรม” สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา
 • นิทรรศการศิลปะ “ฮอมปอยสล่า บ้านไม้คำ” หางดง เชียงใหม่ (ศิลปินรับเชิญ)
 • นิทรรศการ “ศิลปะกับสังคม 2547” 30 ปี แนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์ กรุงเทพฯ
 • นิทรรศการศิลปะ “17 ศิลปินเชียงราย” เพื่อ Chiangrai Art Museum มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2548      

 • นิทรรศการบุญกับศิลปะ ณ หอศิลป์หนองหม้อ เชียงราย
 • นิทรรศการศิลปะ “กลุ่มครูศิลป์แผ่นดินล้านนา” ครั้งที่ 4 ณ หอศิลปวัฒนธรรม จังหวัดลำปาง
 • นิทรรศการ “ตามฮีต โตยฮอยสล่าเมือง” ครั้งที่ 4 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “สรวยศิลป์ – ศิลปินเหนือ” ณ PCC ART GALLERY กรุงเทพฯ

2549      

 • นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “ 49 ศิลปะกินไทยในแดนล้านนา” ณ หอศิลป์ไตยวน เชียงราย
 • นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “กลุ่มครูศิลป์แผ่นดินล้านนา” ครั้งที่ 5 ณ หอศิลป์ริมน่าน จังหวัดน่าน
 • นิทรรศการศิลปะ “ตามฮีต โตยฮอยสล่าเมือง” ครั้งที่ 5 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นิทรรศการศิลปกรรม ในวาระครบรอบปี “10 ปี หอวัฒนธรรมนิทัศน์” จังหวัดพะเยา
 • นิทรรศการศิลปะ “ล้านนา – ล้านช้าง” ณ หอศิลป์ริมน่าน จังหวัดน่าน
 • นิทรรศการศิลปกรรม “สล่าเชียงรายเพื่อครูจูหลิง” ณ สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • นิทรรศการศิลปะ “ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี : 60 ศิลปินเชียงราย” ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรย
 • นิทรรศการศิลปะ ศิลปินชั้นนำของประเทศ “MIND 2006”  อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ

2550      

 • “LANNA – ULTRA” An Exhibition by Thai & Malaysian Artists ( Chiangrai , Thailand : Penang Malaysia)
 • นิทรรศการศิลปกรรม “กลุ่มครูศิลป์แผ่นดินล้านนา” ครั้งที่ 6
 • นิทรรศการศิลปะ “ตามฮีต โตยฮอยสล่าเมือง” ครั้งที่ 6 ณ หอศิลป์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “รวมศิลป์ ถิ่นโกศัย เทิดไท้องค์ราชันย์” ณ คุ้มเจ้าหลวง จังหวัดแพร่ (ศิลปินรับเชิญ)
 • นิทรรศการศิลปกรรมอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จีน-ไทย : ยวี่ซี – ล้านนา สาธารณรัฐ ประชาชนจีน
 • นิทรรศการศิลปกรรม “80 ศิลปิน 80 พรรษา” ณ หอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

2551      

 • “ INTERNATIONAL ART CHANGE THAILAND-USA-CHINA 2008”  CHIANGRAI THAILAND
 • นิทรรศการศิลปะ “กลุ่มครูศิลป์แผ่นดินล้านนา” ครั้งที่ 7 ณ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
 • นิทรรศการศิลปะ “60 ปี อุดม ธราวิจิตรกุล” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

2552      

 • นิทรรศการศิลปะ “กลุ่มครูศิลป์แผ่นดินล้านนา” ครั้งที่ 8 ณ หอศิลป์ไตยวน เชียงราย
 • นิทรรศการศิลปะ “ตามฮีต โตยโอยสล่าเมือง” ครั้งที่ 7 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นิทรรศการศิลปะ “สุนทรียะแห่งสรีระ” เดอะสีลมแกลเลอเรีย กรุงเทพฯ
 • นิทรรศการวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ สานสัมพันธ์ลุ่มแม่น้ำโขง ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
 • นิทรรศการศิลปะ “ 60 ปี ผศ.อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท” ณ หอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 • เทศกาลศิลปะนานาพันธุ์ “อภิวัฒน์สู่สันติ” CHANGE TO PEACE ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์ กรุงเทพฯ
 • นิทรรศการแลกเปลี่ยนศิลปะ อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง : ล้านนา – สิบสองปันนา ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2553      

 • นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “กลุ่มครูศิลป์แผ่นดินล้านนา” ครั้งที่ 9 ณ หอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 • 6th International Art Festival And Art Workshop in Thailand 2010
 • “แต้มฟ้า ปั้นดาว สลักเดือน สานทอฝัน สล่าล้านนา” ณ ดิเอ็มโพเรีย ชอปปิ้งคอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ
 • โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ และนิทรรศการศิลปะนานาชาติครั้งที่ 6 ณ อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
 • แลกเปลี่ยนศิลปกรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : สิบสองปันนา – ล้านนา ณ เขตปกครองตนเอง ชนชาติไตลื้อสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • นิทรรศการสล่าล้านนา “ทิพหย้องภูมิผญา ล้านนาสล่าเมือง” ณ เชียงใหม่แอร์พอร์ต
 • นิทรรศการศิลปะกับสังคม ในวาระครบรอบ 110 ปี รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดีพนมยงค์ : Change To Peace
 • นิทรรศการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย (ทัศนศิลป์) ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ (ศิลปินรับเชิญ)
 • นิทรรศการศิลปกรรม “สานใจ สายใย ศิลปกรรม” เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ผศ.สุรสิทธิ์ เสาว์คง ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2554      

 • นิทรรศการศิลปะอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ไทย – จีน , ล้านนา – สิบสองปันนา ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • โครงการปฏิบัติการทัศนศิลป์ และนิทรรศการศิลปะนานาชาติครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (เพาะช่าง) กรุงเทพฯ
 • นิทรรศการศิลปะ โครงการเปิดบ้านศิลปินเชียงราย ( 13 หลัง) สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย
 • นิทรรศการศิลปะ “ศาสตร์ ศิลป์ ถิ่นล้านนา” จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ เซ็นทรัลเชียงราย (แสดงเดี่ยว)
 • นิทรรศการศิลปกรรม “4 ศิลปินเชียงราย” จัดโดยเซนทรัลพลาซ่าเชียงราย
 • นิทรรศการศิลปกรรม “เชียงรายเมืองศิลปิน” ฉลอง 750 ปี เมืองเชียงราย ณ ศาลากลาง จังหวัดเชียงราย
 • นิทรรศการศิลปกรรม “สภาวธรรมกับธรรมชาติ” ณ หอศิลป์วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (ศิลปินรับเชิญ)
 • นิทรรศการศิลปกรรม “ร้อยศิลปินลุ่มน้ำโขง 750 ปี เมืองเชียงราย” หอศิลป์ ม.ราชภัฏเชียงราย
 • นิทรรศการศิลปะ “84 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ” ณ เซนทรัลพลาซ่าเชียงราย จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย

2555      

 • นิทรรศการศิลปะ “กลุ่มครูศิลป์แผ่นดินล้านนาครั้งที่ 11” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดแพร่
 • โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ และนิทรรศการศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 8 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์ (เพาะช่าง) และวิหารหลวง บ้านดำนางแล เชียงราย
 • นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมฉลองเชียงราย 750 ปี ณ 9 Art Gallery
 • นิทรรศการศิลปะคือชีวิต ฉลอง พินิจสุวรรณ “60 ปี ไอเหมือนฟานโขก” ณ หอศิลป์ไตยวน เชียงราย

**************************************************************

รางวัลและเกียรติคุณ

2542    

 • ผู้ให้การส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงราย
 • ศิลปินดีเด่นจังหวัดเชียงราย สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

2543      

 • ครูผู้ชำนาญด้านศิลปศึกษา กลุ่มโรงเรียนสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
 • ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาสื่อมวลชน (หนังสือพิมพ์) คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

2544      

 • ครูดีเด่นผู้ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภาษาไทย สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
 • ประธานกลุ่มครูศิลป์แผ่นดินล้านนา (12 จังหวัด) พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน

2545      

 • ครูดีเด่นด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย
 • ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลา

2548      

 • ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ และสืบทอดผลงานจิตรกรรม จากสมาคมชาวเหนือ

2552      

 • ได้รับทุน ดร.ถวัลย์ ดัชนี, ดร.กมล ทัศนาญชาลี ให้ไปศึกษาดูงานศิปะ ประเทศสหรัฐอเมริกา

2555      

 • ได้รับปริญญาบัตร ศิลปะมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ พระราชทานปริญญาบัตรโดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

**************************************************************

Profile Chalong Pinitsuwan

Chalong Pinitsuwan

Born  6 October 1952 , Chiangrai , Thailand

Address   250 Ratchayotha Soi 3 , Tambon Robwiang , Amphoe Muang , Chiangrai

Tel :  66-5371-2137 , 66-89-631-9438

E-mail :  Taiyuan_Artgallery@hotmail.com

Education           

                Primary : Baan Mae Jai School , and Wattana Wittayakom School

                Secondary : Samakkhi Wittayakom School  Chiang Rai

                Vocational : Fine Arts Department , Sirikorn Silapa Wittaya School , Chiang Mai

                Collage : Art Department , Technical Collage , Payap Campus (now known as Rajamangala University of Technology Lanna , Chiang Mai)

                University : Honorary Master of Arts degree (Visual Arts) ,Rajamangala University of Technology Lanna , Chiang Mai

                Other : Served 28 years as a high school art teacher , Department of General Education , Ministry of Education ( retired to pursue a career in art)

**************************************************************

Selected Exhibition :

1989      

 • “Tai Yuan” Mini-Festival of Lanna Arts and Culture , Thailand Cultural Center

1990      

 •  “ 23 Thai Artists” , Siam Commercial Bank , Head Office , Bangkok
 • “Celebrating Thai Art and Cultural Heritage Day” Chiang Rai
 • “Art for Students – Royal Folk Arts and Crafts Center” Baan Dum , Nang Lae , Chiang Rai

1992      

 • “9 Chiang Rai Artists” Dusit Island Resort , Chiang Rai and Dusit Thani Hotel , Bangkok
 • “Mae Fah Luang Art and Cultural Festival” Sukhothai Province

1993      

 • “17 Chiang Rai Artists” Ahimsa Gallery , Chiang Rai

1995      

 • “20 Chiang Rai Artists” Chiang Rai Art and Cultural Gallery
 • “ Life and Work” by 40 Lanna Artists, Kad Suan Kaew Art and Cultural Center, Chiangmai

1996      

 • “701 Years in Lanna” Kruthaeb Gallery , Chiang Mai

1997      

 • “Art Department, Payap Campus Alumni Group Show” Rajamongala University of Technology Lanna , Chiang Mai
 • “Asean Arts and Craft Exhibition” Fukuoka Asean Art Museum, Japan

1998      

 • “Contemporary Arts for Amazing Thailand” , Chiangmai University Art Center , Chiang Mai

1999      

 • “Chiangrai Rajabhat Institute – 25th Anniversary” Chiangrai Rajabhat University , Chiang Rai
 • “Joining Artworks – Group Show” Community Art Center , Lampang
 • “Phrae Art Scholar – Group Exhibition” Phrae Province ( invited artist)
 • “Celebrate the Auspicious Occasion of H.M. the King’s 72nd Anniversary” Rajabhat Institute Art Center Uttaradit

2000

 • “The Art of Year 2000” Khon Mueang Art Gallery , Chiang Rai

2001      

 • “The Centenary Art Humbly Submitted to Her in Heaven” Chiangrai Rajabhat Institute , Chiang Rai
 • “From Farm House to Laap Lae” Rajabhat Institute Art Center , Uttaradit
 • “1st Annual Lanna Art Teachers Group” Chiangrai Art Museum , Cultural Center Chiangrai Rajabhat University

2002

 • “Lanna Inheritance Conservation Day – Group Show” ,National Museum of Thailand , Chiang Saen Branch
 • “66th Anniversary of Uttaradit Rajabhat Institute”, Uttaradit
 • “Chiang Rai : City of Artists” ,Organized by Chiang Rai Municipality
 • “Celebrate the Auspicious Occasion of H.M. the King’s 75th Anniversary” , Organized by Chiang Rai Municipality

2003

 • “A Floral Tribute in Art” , Gongdee Gallery , Chiang Mai
 • “2nd Annual Art Exhibition : Following in the Steps of Lanna Artists” , Chiang Mai University Art Center , Chiang Mai.
 • “2nd Annual Lanna Art Teachers Group” , Phrae Province 2004
 • “12th Annual ‘On The Ground’ Art Exhibition” , Thai Cultural Center , Bangkok
 • “ Chiang Rai – Art for the Art Center” , The National Gallery , Bangkok
 • “3rd Annual Art Exhibition : Following in the Steps of Lanna Artists” , Chiang Mai University Art Center , Chiang Mai
 • “3rd Annual  Lanna Art Teachers Group” , Rajabhat Gallery , Uttaradit
 • “The Heart’s Bond in Art” , Rajamangala University of Technology Lanna , Chiang Mai
 • “Baan Mai Kaam : Artist Group Show” , Hang Dong , Chiang Mai (invited artist)
 • “Art and Society 2004 : 30 Years of Thai Artists – Group Show” ,Pridi Banomyong Institute , Bangkok
 • “17 Chiang Rai Artists for Chiang Rai Art Museum” , Chiangrai Art Museum , Art and Cultural Center Chiangrai  Rajabhat University

2004      

 • “Chiangrai – Art for the Art Center” ,The National Gallery , Bangkok
 • “Arts and Social 2004:30 years Thai Artists Group” Pridi Banomyong Institute , Bangkok

2005      

 • “Merit in Art” , Nongmaw Art Gallery , Chiang Rai
 • “4th Annual Lanna Art Teachers Group” , Art and Cultural Gallery Lampang
 • “4th Annual Art Exhibition : Following in the Steps of Lanna Artists” Chiang Mai University Art Center , Chiang Mai
 • “Lanna Contemporary art” PCC Art Gallery , Bangkok

2006      

 • “49 THAI ARTISTS IN LANNA” TAI YUAN ART GALLERY , CHIANGRAI
 • “5th Annaul Lanna Art Teachers Group” Rimnan Art Gallery , Nan Province
 • “5th Annaul Art Exhibition : Following in the Steps of Lanna Artists” , Chiang Mai University Art Center , Chiang Mai
 • “A Decade of Art at the Payao Cultural Center” , Phayao Province
 • “Lanna – Lanchang” , Rimnan Art Gallery , Nan Province
 • “Chiangrai Artists Remember Kru Juling”  , Chiangrai Art Museum Art and Cultural Center Chiangrai Rajabhat University , Chiang Rai
 • “60 Chiang Rai Artists Celebrate the 60th anniversary of H.M. the King Accession to the Throne” , Chiangrai Art Museum Art and Cultural Center Chiangrai Rajabhat University , Chiang Rai
 • “Thailand Master Artists ‘MIND2006’” , Impact Mueang Thong Thani , Bangkok

2007      

 • “LANNA-ULTRA  An exhibition by Thai & Malaysian Artists”, Chiang Rai Thailand , Penang Malaysia
 • “6th Annual Lanna Art Teachers Group “ ,Chiang Mai City Art & Cultural Center , Chiang Mai
 • “6th Annual Art Exhibition : Following in the Steps of Lanna Artists” , Chiang Mai University Art Center , Chiang Mai
 • “Contemporary Artists of Phrae Honor H.M. the King “ , Khum Chao Luang , Phrae ( invited artist)
 • “Art of the Mekong China – Thailand : Yuxi-Lanna” , Yunnan China
 • “80 Artists Celebrate H.M. the King’s 80th anniversary” , Chalerm Phrakiat Art Gallery , Uttaradit Rajabhat University, Uttaradit

2008      

 • “INTERNATIONAL ART CHANGE THAILAND – USA-CHINA 2008” CHIANGRAI THAILAND
 • “7th Annual Lanna Art Teachers Group” , Cultural Center , Naresuan University , Pitsanulok.
 • “60 Years: Udom Tarawijitkun” , Rajamongala University of Technology Lanna , Chiang Mai

2009      

 • “8th Annual Lanna Art Teachers Group” , Taiyuan Art Gallery , Chiang Rai
 • “7th Annual Art Exhibition : Following in the Steps of Lanna Artists” , Chiang Mai University Art Center , Chiang Mai
 • “The Beauty of Body” ,919/1 The Silom Galleria Building , Bangkok
 • “Culture of the Mekong River Basin” , Khon Kaen University , Nongkai Campus
 • “60 Years : Udomsak Atthakowit , Assistant Professor” , Chalerm Phrakiat Gallery , Uttaradit Rajabhat University , Uttaradit
 • “Change to Peace” , Pridi Banomyong Institute , Bangkok
 • “Mekong Art Exchange : Lanna – Xishuangbanna” Chiangrai Art Museum , Art and Cultural Center Chiangrai Rajabhat University

2010      

 • “9th Annual Lanna Art Teachers Group” , Chalerm Phrakiat Art Gallery , Uttaradit Rajabhat University Uttaradit
 • 6th International Art Festival and Art Workshop In Thailand 2010
 • “Lanna Artists – Mark the Sky , Turn the Starts , Sculpt the Moon “ ,Weave the Dream The Emporium Shopping Complex , Bangkok
 • “Changing the collection –  Artists in Xishuangbanna and Thailand”
 • “Magic Beauty of Lanna” , Chiang Mai Airport , Chiang Mai
 • “Art and Society : 110th Anniversary of Pridi Banomyong, ‘Change to Peace’ ”
 • “Contemporary (Visual Art) Yoouth Camp” , The Queen’s Gallery , Bangkok (Invited Artist)
 • “The Heart’s Bond in Art – Upon the Retirement of Assistant Professor Surasit Saokong” , Chiang Mai University Art Center , Chiang Mai

2011

 • “Art of the Mekong Thailand-China : Lanna – Xishuangbanna” ,Chiangrai Art Museum , Art and Cultural Center Chiangrai Rajabhat University
 • “7th International Art Festival and Art Workshop in Thailand 2011” , Rajamangala University of Technology Rattanakosin , Bangkok
 • “Openning Ceremony : Chiang Rai Artist Studios (13 Houses)” , Chiang Rai Cultural Department , Chiang Rai
 • “The Science of Art in Lanna (Solo Show)” , Organized by the Tourism Authority of Thailand and Central Plaza , Chiang Rai
 • “4 Chiang Rai Artists” , Central Plaza Chiang Rai
 • “Chiang Rai – City of Artists Celebrate Chiang Rai’s 750th Anniversary” , City Hall ,Chiang Rai
 • “Principles of Natural Creation” , Chiang Mai City Art and Cultural Center , Chiang Mai (invited artist)
 • “100 Artists in the Mekong Basin – Tracing 750 Years in Chiang Rai” , Chiang Rai Art Museum , Art and Cultural Center , Chiang Rai Rajabhat University
 • “Art Exhibition to Celebrate the Auspicious Occasion of H.M. the King’s 84th Anniversary” , Organized by Chiang Rai Cultural Department , Central Plaza Chiang Rai

2012

 • “11th Annual Lanna Art Teacher Group” , Phrae Vocational School , Phrae
 • “8th International Art Festival and Art Workshop in Thailand 2012 “ , Rajamangala University of Technology Rattanakosin , Bangkok and Baan Dum Nang Lae , Chiang Rai
 • “Celebrating the 750th Anniversary of Chiang Rai “ , 9 Art Gallery , Chiang Rai
 • “Art is Life : Chalong Pinitsuwan” , 60 Years Coughing Like the Barking Dear” Taiyuan Art Gallery , Chiang Rai

 **************************************************************

Awards and Honors:

1999      

 • “Offered support for art and culture activities” From Chiang Rai Rajabhat University
 • “Chiang Rai Artist of Honor – Visual Arts” (Artistic Works) From Thailand Cultural Committee

2000

 • “Award for Excellence in the Field of Teaching Art” , Chiang Rai General Education Office
 • “Person of Honor – Representing Culture in the Press” , From Thailand Cultural Committee

2001

 • “Award for Teaching Excellence in Supporting and Developing the use of the Thai Language” Ministiry of Education
 • Director of Lanna Art Scholars ( 12 Provinces) (2001 – Present)
 • “Award for Teaching Excellence in the support of Local Culture and Wisdom” From Chiang Rai General Education Office

2005

 • “Award for Excellence : Preserving , Creating and Passing on Art” From the Northern Thai Society

2009

 • Received a scholarship from Dr. Thawan Duchanee and Dr. Kamol Tassananchalee for art study tour in the United States

2012

 • Awarded a Master’s Degree in Art (Honorary) – Visual Arts From Rajamangala University of Technology Lanna , Chiang Mai ( 2012 ) Granted by H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn

 

You may also like...