คุณเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

Chaieamchai

คุณเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

ข้อมูลส่วนตัว

เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

เกิด วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498  หมู่บ้านร่องขุ่น ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย

การศึกษา

 • ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบัวสลี บ้านร่องขุ่น จ.เชียงราย
 • ชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนดรุณศึกษา อ.เมือง จ.เชียงราย
 • ปวช. โรงเรียนเพาะช่าง กรุงเทพฯ
 • ศิลปะบัณฑิตศิลปะไทย (รุ่นแรก) คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

หลังจากสำเร็จการศึกษาได้ยึดอาชีพจิตรกรอิสระมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2522 เป็นต้นมา

**************************************************************

ประวัติการแสดงผลงาน

2520

 • ร่วมแสดงผลงานจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 3 ของธนาคารกรุงเทพ

2521

 • ร่วมแสดงผลงานครบรอบ 4 ปี ของหอศิลป์ พีระศรี
 • ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 25

2522

 • ร่วมแสดงผลงานจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 4 ของธนาคารกรุงเทพ
 • ร่วมแสดงผลงานครบรอบ 5 ปี ของหอศิลป์ พีระศรี
 • แสดงผลงานเดี่ยวที่โรงแรมเพรสซิเด้นท์ กรุงเทพฯ

2523

 • เป็นประธานก่อตั้งกลุ่ม “ศิลปะไทย 23” เพื่อต้านอิทธิพลศิลปะจากยุโรปอเมริกา
 • ร่วมแสดงผลงานกลุ่มอาเซียนที่ฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
 • แสดงผลงานเดี่ยวที่ไลเนลเวนท์ แกลเลอรี่ ประเทศศรีลังกา
 • แสดงผลงานเดี่ยวที่โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ

2524

 • ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยของอาเซียน ที่เมืองดัคคา ประเทศบังกลาเทศ
 • รับเชิญเข้าร่วมแสดงผลงานศิลปกรรมไทยร่วมสมัยของ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
 • แสดงผลงาน 2 ศิลปินไทยที่เมืองลือเนบอร์ก และทราเวมึนเด ประเทศเยอรมนี
 • ร่วมแสดงผลงาน “กลุ่มศิลปะไทย 23” ครั้งที่ 2 ณ หอศิลป์ พีระศรี

2525

 • ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย 3 ศิลปินชาวเหนือที่โรงแรมมณเฑียร
 • ร่วมแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยที่โรเชสเตอร์ มลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ร่วมแสดงผลงานสัญลักษณ์พุทธศาสนาร่วมสมัย ที่วิฌวลธรรม แกลเลอรี่
 • ร่วมแสดงผลงาน “กลุ่มศิลปะไทย 23” ครั้งที่ 3 ณ หอศิลป์ พีระศรี

2526

 • ร่วมแสดงผลงานวาดเส้นที่เมืองนัวร์นแบร์ก โดย ได้รับเชิญจากสมาคม อัลเบร้ค ดือเรอร์
 • ร่วมแสดงศิลปะไทยร่วมสมัย ณ ประเทศฮ่องกง
 • แสดงผลงาน “กลุ่มศิลปะไทย 23” ครั้งที่ 3 ณ หอศิลป์ พีระศรี

2527

 • เริ่มโครงการจิตรกรรมฝาผนังวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เดินทางไปเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง โดยไม่คิดค่าจ้าง

2528

 • เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดพุทธปทีป

2529

 • เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดพุทธปทีป
 • ร่วมแสดงผลงาน “กลุ่มศิลปะไทย 23” ณ หอศิลป์ พระศรี เพื่อหาเงินสมทบทุนในการเขียนภาพ จิตรกรรมฝาผนัง

2530

 • เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดพุทธปทีป
 • แสดงผลงานภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ที่ริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ เพื่อหาเงินสมทบทุนในการเขียนภาพ
 • ร่วมแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยไทย-เยอรมัน ที่เมืองไฮด์เดนล์เบิร์กมานน์ไฮมและฟรายเบอร์ก

2531

 • เสร็จสิ้นการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดพุทธปทีป
 • เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่พรรคประชากรไทย

2532

 • แสดงผลงานภาพถ่ายจิตรกรรมฝาฟนัง วัดพุทธปทีป (ชุดสมบูรณ์) และงานศิลปะไทยร่วมสมัยที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
 • แสดงผลงาน 2 ศิลปินไทย ในอเมริกา (กับถวัลย์ ดัชนี) ที่สถาบันวัฒนธรรมเยอรมัน ซานฟรานซิสโก และที่พาร์ซาเดอร์น่า มิวเซียม ลอสแองเจลิส

2533

 • รับเชิญร่วมแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย มศว. ประสานมิตร
 • จัดแสดงผลงาน “กลุ่มศิลปะไทย 23” ครั้งที่ 5 ที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด เพื่อหาเงินช่วยเหลือ แก่สตรีผู้ด้อยโอกาส ของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
 • เริ่มโครงการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดหลักสี่ กรุงเทพฯ
 • รับเชิญแสดงผลงานศิลปะของ 14 ศิลปินชั้นนำของชาติ ที่ริเวอร์ซิตี้

2534

 • งานแสดงศิลปะดนตรีวัฒนธรรมพื้นบ้านแม่ฟ้าหลวง ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา เกาะยอ จังหวัดสงขลา
 • รับเชิญจากนักสะสมงานแสดงผลงาน “4จิตรกร ร.ศ. 209” ร่วมกับอังคาร กัลป์ยาณพงศ์ ประเทือง เอาเจริญ และถวัลย์ ดัชนี ณ โรงแรมอิมพีเรียล เนื่องในโอกาสประชุมธนาคารโลก
 • จัดงาน 10 ศิลปินไทยร่วมสมัย ณ ตึกโอบายาชิ เนื่องในโอกาสเลี้ยงรับรองนายธนาคารโลกของธนาคารไทยพาณิชย์
 • จัดงานศิลปินส่งใจให้บ้านพักฉุกเฉิน ณ โรงแรมฮิลตัน เพื่อหางานช่วยเหลือสตรีและเด็กด้อยโอกาส
 • รับเชิญร่วมแสดงผลงานศิลปะไทยร่วมสมัยในอเมริกา โดยตระเวนแสดงตามพิพิธภัณฑ์ตามรัฐต่าง ๆ เป็นเวลา 3 ปี

2535

 • งานแสดงศิลปะดนตรีวัฒนธรรมพื้นบ้าน แม่ฟ้าหลวง ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
 • รับเชิญร่วมแสดงงาน “ศิลปะส่งโลก” กับ “กลุ่มธรรม” ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ
 • เป็นประธานจัดงานศิลปะของ 9 สล่าเชียงราย ณ โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์เชียงราย และโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เพื่อหาเงินสร้าหอศิลป์เชียงราย
 • รับเชิญร่วมแสดงศิลปะร่วมสมัยเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของโรงแรมมณเฑียร
 • รับเชิญร่วมแสดงศิลปะร่วมสมัยเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของธนาคารแห่งประเทศไทย

2536

 • รับเชิญร่วมแสดงผลงาน 4 ศิลปินไทยร่วมสมัย ณ ไดอาร็อก แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ

2537

 • รับเชิญร่วมแสดงผลงานในงานศิลปวัฒนธรรมไทย ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ นิทรรศการ 5 สล่าล้านนา เพื่อหารายได้สมทบกองทุนยุวสตรีภาคเหนือไว้ป้องกันการตกเขียว

2538

 • ร่วมแสดงงานศิลปกรรมเพาะช่าง ณ หอศิลป์ เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเพาะช่าง
 • ร่วมแสดงงานศิลปะไทยร่วมสมัยของศิษย์เก่าภาค วิชาศิลปะไทย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

2539

 • ร่วมแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 • นิทรรศการงานจิตรกรรมประกอบบทพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องนิทรรศการ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
 • ร่วมแสดงงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัย ณ ซีคอนสแควร์ กรุงเทพฯ

2540

 • นิทรรศการ “ศิลป์สู่ภูสรวง” โดย 5 ศิลปินไทย เพื่อหารายได้สมทบทุน มูลนิธิชัยพัฒนา เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 50 พรรษา ณ ห้องนิทรรศการ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
 • ได้รับเชิญจากสถานกงสุลไทยในแอลเอ ประเทศ สหรัฐอเมริกา เดินทางไปแสดงผลงานร่วมกับศิลปินไทย ณ สถานกงสุล
 • รับเชิญร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • เริ่มดำเนินการออกแบบก่อสร้างพระอุโบสถ วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย (วัดบ้านเกิด) ถวายเป็นพุทธบูชา
 • นิทรรศการการแสดงศิลปกรรม ครั้งที่ 14 ในวาระครบรอบ 55 ปี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2541

 • รับเชิญร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย คณะวิจิตรศิลป์ ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เขียนภาพจิตรกรรมติดพระตำหนัก จ.กระบี่
 • นิทรรศการแสดงภาพเขียนเพื่อประมูลของ ป.ร.ส.
 • นิทรรศการเดี่ยวชุด “วาดทำบุญ” ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ (เพื่อหารายได้สร้างพระอุโบสถวัดร่องขุ่น)

**************************************************************

รางวัลและเกียรติยศ

2520

 • รางวัลที่ 1 เหรียญทอง จากการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 3

2521

 • รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 จากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 25

2522

 • รางวัลที่ 2 เหรียญเงิน จากการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 4 ของธนาคารกรุงเทพ

หลังจากนี้เลิกส่งผลงานเข้าประกวดทุกสถาบัน

2536

 • ได้รับเครื่องหมายเกียรติคุณบุคคลตัวอย่างผู้สร้างเสริมงานวัฒนธรรมด้านจิตรกรรม จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

2537

 • ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ “เพชรสยาม” (สาขาจิตรกรรม) จากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร

2539

 • ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เขียนภาพประกอบบทพระราชนิพนธ์ พระมหาชนก และ ออกแบบเหรียญพระราชทาน

**************************************************************

Profile 

Born 15 February 1955

At Rong Khun Village , Pa O Don Chai Sub-district ,Muang District , Chiang Rai Province

To Mr.Paisan Kositpipat and Mrs.Pornsri Yusuk

Education

 • Primary School of Bual Sali , Rong Khun Village , Chiang Rai
 • Darun Suksa Secondary School , Muang District , Chiang Rai
 • Diploma for vocational training from Poh Chang Art School in Bangkok
 • A. (Thai Art) from the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts , Silpakorn University , Bangkok ( the first class in Thai Art)

**************************************************************

Famous Works are

1977

 • Bangkok Bank’s 3rd Bua Luang Painting Contest

1978

 • 4th Anniversary Exhibition of the Bhirasri Institute of Modern Arts
 • 25th National Art Exhibition

1979

 • Bangkok Bank’s 4th Bua Luang Painting Contest
 • 5th Anniversary Exhibition of the Bhirasri Institute of Modern Arts
 • Solo Exhibition at the President Hotel , Bangkok

1980

 • Founding and Chairing the “Thai Art’80” Group to Counter Western influences in arts ASEAN Art Exhibition in Fukuoka ,Japan
 • Solo exhibition in Colombo , Sri Lanka
 • Solo exhibition at Montien Hotel , Bangkok

1981

 • Asian Contemporary Art Exhibition in Dacca , Bangladesh
 • Contemporary Thai Art Exhibition of TISCO Securities Company Limited
 • Exhibition of Two Thai Artists at Luneborg and Travemunde in Germany
 • 2nd Thai Art’ 80 Group at Bhirasri Institute of Modern Art

1982

 • Exhibition of Three Northern Artists at the Montien Hotel , Bangkok
 • Exhibition of Contemporary Art in Rochester , New York , U.S.A.
 • Exhibition of Contemporary Buddhistic Art at the Visual Dhamma Gallery , Bangkok
 • 3rd Exhibition of “Thai Art’ 80 Group” at the Bhirasri Institute of Modern Art

1983

 • Exhibition of Drawings in Nurnberg , at the inivitation of Albrecht Durer Society
 • Exhibition of Contemporary Thai Art in Hong Kong
 • Exhibition of Two Artists at the British Council, Bangkok

1984

 • Starting the Wat Buddhapadipa Murals Project in London

1985

 • Working at Wat Buddhapadipa without fees

1986

 • Exhibition of “Thai Art’ 80 Group” at Bhirasri Institute of Modern Art to raise fund for the murals at Wat Bhddhapadipa

1987

 • Exhibition of Wat Buddhapadipa Murals Photographs at the River City Complex , Bangkok , to raise fund or the project
 • Exhibition of Contemporary Thai-German Artists in Heidelberg , Mannheim and Freiburg , Germany

1988

 • Completed Wat Buddhapadipa Murals Project
 • Commissioned to paint murals at Prachakorn Thai Party Headquarters

1989

 • Exhibition of Photographs of Wat Buddapadipa Murals and Contemporary
 • Thai Art at the Thailand Cultural Center , Bangkok
 • Exhibition of Two Thai Artists (With Thawan Datchanee) at Goethe Institute in San Francisco and at Pasadena Museum , Los Angeles , U.S.A.

1990

 • Exhibition of Contemporary Art at Srinakarinwirot University , Prasarnmitr Campus
 • 5th Exhibition of “Thai Art’ 80 Group” at the Siam Commercial Bank Headquaters, Bangkok , to benefit the Association for the Status of Women and the Emergency Home Project
 • Starting the murals at Wat Laksi , Bangkok
 • Exhibition of 14 Leading Artists of the Country at the River City Complex , Bangkok

1991

 • Exhibition at the Mae Fah Luang Art and Culture Festival at Institute of Southern Studies , Koh Yo, Songkhla Province
 • Exhibition “4 Artists’ 92” (with Angkarn Kalyanapong , Thawan Datchanee , and Prathuang Emcharoen) at the Imperial Hotel on the occasion of the Work Bank /IMF Meetings
 • Exhibition of 10 Contemporary Thai Artists at Ohbayashi Building ,on the reception for World Bank /IMF Meetings participants hosted by the Siam commercial Bank
 • Exhibition for Emergency Homes for Women at the Hilton International Hotel at Nai Lert Park
 • Travelling Exhibition of Contemporary Thai Art in the United States , shown at museums in various states over a period of 3 years

1992

 • Exhibition at the mae Fah Luang Art and Culture Festival at Si Satchanalai Historical Park , Sukhothai
 • Exhibition with the Dhamma Group at the Musical Art Auditorium, Bangkok Bank Limited
 • Chairing the Exhibition of 9 Chiang Rai Artists at Dusit Island Resort Hotel , Chiang Rai, and Dusit Thani Hotel , Bangkok , to raise fund for Chiang Rai Art Gallery
 • Exhibition of Contemporary Art Marking 50th Anniversary of the Bank of Thailand

1993

 • Exhibition of Contemporary Thai Artists at Dialogue Gallery , Bangkok

1994

 • Exhibition of Thai Art and Culture in the Netherlands
 • Exhibition of 5 Lanna Artists, to raise fund for disadvantaged Northern girls

1995

 • Poh Chang Art Exhibition , at the Art Gallery , Ratchamangala Institute of Technology, Poh Chang Campus
 • Exhibition of Thai Art Alumni at the Queen Sirikit National Convention Center , Bangkok

1996

 • Art Exhibition in Honour of His Majesty the King at the Queen Sirikit National Convention Center , Bangkok
 • Exhibition of Artistic Illustrations of H.M. the King’s Book at the Exhibition Hall , Siam Commercial Bank Headquarters
 • Exhibition of Contemporary Thai Art at Seacon Square , Bangkok

1997

 • Art Exhibition by 5 Thai Artists to raise fund for the Chai Pattana Foundation, on the Golden Jubilee of His Majesty the King’s Reign at the Siam Commercial Bank Headquarters
 • Exhibition of Thai Artists at the Royal Thai Consulate , Los Angeles , U.S.A.
 • Art Exhibition on princess Maha Chakri Sirinchorn Day at Art Gallery , Srinakarinwirot University, Prasanmitr Compus
 • Starting the Temple Hall Project at Wat Rong Khun , Chiang Rai
 • 14th Art Exhibition on the 55th Founding Anniversary of the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University

1998

 • Exhibition of Contemporary Art at the Faculty of Fine Arts , Chiang Mai University
 • Painting for the royal residence in Krabi Province
 • Art Exhibition for the auction held by the Financial Restructuring Authority
 • Solo Exhibition “Painting for Merit-Making” at Siam Commercial Bank Headquarters ,Bangkok , to raise fund for the Wat Rong Khun Project

 

You may also like...