คุณถวัลย์ ดัชนี

thawan

คุณถวัลย์ ดัชนี

ข้อมูลส่วนตัว

ถวัลย์ ดัชนี

เกิด 27 กันยายน 2482 จ.เชียงราย

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 414 หมู่ที่ 13 บ้านแม่ปูคา ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์  053-705834

การศึกษา

2485       ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

2492       ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

2498       ระดับประโยคครูประถมการช่าง โรงเรียนเพาะช่าง

2500       ระดับปริญญาตรีศิลปะบัณฑิต(เกียรตินิยม) สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

2507       ระดับปริญญาโท สาขาจิตรกรรมฝาผนัง อนุสาวรีย์ และผังเมือง ปริญญาเอกสาขาอภิปรัชญาและสุนทรียศาสตร์ ราชวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติ (Rijks Akademie van Beeldende Kunsten) อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

**************************************************************

การเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน

 • 2497 นิทรรศการศิลปะของโรงเรียนเพาะช่าง
 • 2498 นิทรรศการศิลปะของนักเรียนเพาะช่างที่ดีเด่นด้านจิตรกรรม ณ หอศิลป์แห่งชาติโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 • 2499 นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ และนิทรรศการศิลปะของโรงเรียนเพาะช่างประจำปี
 • 2509 นิทรรศการกลุ่มนักศึกษาของราชวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติ อัมสเตอร์ดัม และนิทรรศการมหกรรมศิลปะไทย หอศิลป์กรุงเฮก เนเธอร์แลนด์
 • 2510 นิทรรศการเดี่ยว หอศิลป์แห่งชาติร่วมสมัย จัดโดยพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยแห่งชาติ อัมสเตอร์ดัม
 • 2512 ศึกษาจิตรกรรมที่ประเทศอิตาลีระยะหนึ่งและได้สร้างบ้านพักส่วนตัวครั้งแรกที่บ้านเกิดจังหวัดเชียงราย และจัดนิทรรศการงานศิลปะรวบยอด เพาะช่าง ศิลปากร อัมสเตอร์ดัม ที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
 • 2514 นิทรรศการเดี่ยว สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน กรุงเทพฯ และนิทรรศการเดี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงให
 • 2515 นิทรรศการเดี่ยว British Council กรุงเทพฯ และนิทรรศการเดี่ยว ศูนย์วัฒนธรรมเยอรมัน กรุงเทพฯ
 • 2516 นิทรรศการเดี่ยว British Council กรุงเทพฯ จัดโดย ศูนย์วัฒนธรรมเยอรมันร่วมกับ British Council
 • 2517 นิทรรศการเดี่ยว หอศิลป์แห่งชาติ ฮาวาย ศูนย์การศึกษาตะวันตก-ตะวันออกมหาวิทยาลัยฮาวาย สหรัฐอเมริกา
 • 2520 นิทรรศการเดี่ยว ที่ได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนของประเทศไทย ณ หอศิลป์แห่งชาติ นครเยรูซาเล็ม อิสราเอล หอศิลป์เมืองอายน์คาเล็ม อิสราเอล
 • 2521 นิทรรศการเดี่ยว หอศิลป์ เมืองซานดาม เนเธอร์แลนด์ นิทรรศการเดี่ยว พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติ ซูริค สวิตเซอร์แลนด์ และนิทรรศการเดี่ยว หอศิลป์ กรุงเบิร์น สวิตเซอร์แลนด์
 • 2525 นิทรรศการเดี่ยว British Council กรุงเทพฯ
 • 2526 นิทรรศการกลุ่มศิลปกรรมไทย ทูบิงเกน
 • 2529 เป็นผู้แทนของประเทศไทย สร้างสรรค์งานจิตรกรรมร่วมสมัยกับศิลปิน 17 ชาติในเอเชียที่ Kuantan Malaysia Club Med แห่งประเทศมาเลเซีย และนิทรรศการศิลปกรรมไทย สถาบันวัฒนธรรมเยอรมนี นครซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา
 • 2531 นิทรรศการเดี่ยว พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองพาซาเดนา ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา จัดโดยสภาศิลปกรรมไทย
 • 2536 นิทรรศการเดี่ยวที่หอศิลป์ มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ออสเตรเลีย
 • 2540 เป็น 1 ใน 10 ศิลปินไทยแสดงงานศิลปะเนื่องในโอกาสเปิดสถานทูตไทยที่นครลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา และเป็นศิลปินไทยที่ได้รับคัดเลือกเพียงผู้เดียว ให้แสดงงานศิลปะที่องค์การสหประชาชาติ นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา (United Nations , New York , U.S.A.)
 • 2542 นิทรรศการเดี่ยวครบ 5 รอบ ถวัลย์ ดัชนี ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาผ่านฟ้า บ้านดำนางแล และไร่แม่ฟ้าหลวง และเปิดหอศิลป์ผลงานถวัลย์ ดัชนี โดย ดร.ยอร์กี้ วิกันธ์ ประธานกรรมการบริษัทผลิตแก้วมึนเชน เมืองมิวนิค เยอรมนี
 • 2543 นิทรรศการ ถวัลย์ ดัชนี 60 รวมผลงาน 6 ชิ้น บ้านดำนางแล เปิดหอศิลป์ผลงานถวัลย์ ดัชนี ตึกยูคอม กรุงเทพฯ นิทรรศการกลุ่มจิตรกรนานาชาติ ลิสบอน พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยโปรตุเกส และเป็นตัวแทนจิตรกรเชียงราย เขียนรูป “พลังแผ่นดิน” เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 • 2544 เป็นตัวแทนจิตรกรไทยร่วมกับ 70 จิตรกร จาก 25 ชาติทั่วโลก แสดงงานศิลปะ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมาเลเซีย เกาะลังกาวี และนิทรรศการเดี่ยวงานศิลปะร่วมสมัย เนื่องในโอกาสรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชินีมากาเรตเต้ เจ้าชายเฮนดริก และมกุฏราชกุมารเฟเดอริค แห่งเดนมาร์ก กษัตริย์แห่งประเทศสวีเดน ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยแสดงการสาธิตวาดภาพฝีแปรง

**************************************************************

นิทรรศการครั้งสำคัญในประเทศ

 • 2504 นิทรรศการเดี่ยวครั้งแรก วังสวนผักกาด กรุงเทพฯ
 • 2515 นิทรรศการเดี่ยว ศูนย์วัฒนธรรมเยอรมัน กรุงเทพฯ
 • 2516 นิทรรศการเดี่ยว British Council กรุงเทพฯ
 • 2532 นิทรรศการศิลปกรรม “สล่าไตยวน” ของกลุ่มศิลปินล้านนา ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
 • 2539 นิทรรศการ “ศิลป์สู่ภูสรวง” ผลงานจิตรกรรมแนวพุทธปรัชญา จาก 5 ศิลปินไทยร่วมสมัย อาคารพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ กรุงเทพฯ
 • 2544 นิทรรศการ “เฟือนตะวัน” เนื่องในอกาสได้เป็นสิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปีพุทธศักราช 2544 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
 • 2547 นิทรรศการเดี่ยว “ไตรสูรย์” ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ

**************************************************************

นิทรรศการต่างประเทศ

 • 2508 ร่วมแสดงผลงานจิตรกรรมไทย กับอินสนธิ์ วงศ์สาม และปรีชา บางน้อย ณ ทำเนียบทูตไทย กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
 • 2510 นิทรรศการเดี่ยว ณ พิพิธภัณฑ์ Stedelijk กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์
 • 2517 นิทรรศการเดี่ยว หอศิลป์แห่งชาติฮาวาย ศูนย์การศึกษาตะวันตก – ตะวันออก มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • 2520 นิทรรศการเดี่ยว หอศิลป์แห่งชาติ นครเยรูซาเล็ม ประเทศอิสราเอล
 • 2532 นิทรรศการเดี่ยวศิลปกรรมไทย ศูนย์วัฒนธรรมเยอรมัน นครซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา และนิทรรศการเดี่ยว ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ เมืองพาซาดีนา นครลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • 2533 นิทรรศการเดี่ยว ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ เมืองฟูกูโอกะ และมูลนิธิญี่ปุ่น กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 • 2536 นิทรรศการเดี่ยว หอศิลป์มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย และเป็นศิลปินในพำนัก
 • 2540 ได้รับเชิญเป็นศิลปินตัวแทนจากเอเชีย เข้าร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะนานาชาติ “Art Beyond Borders” จัดโดย UNESCO และ TIMOTCA ณ อาคารสำนักงานใหญ่ องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และนิทรรศการ 5 ศิลปินชั้นนำ ณ สถานกงสุลไทย และสภาศิลปกรรมไทย นครลอสแองเจลีส สหรัฐอเมริกา
 • 2542 นิทรรศการศิลปะนานาชาติ “Art Beyond Borders” จัดโดย UNESCO และ TIMOTCA พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส
 • 2544 ผู้แทนศิลปินไทยเข้าร่วมในมหกรรมศิลปะนานาชาติ เมืองลังกาวี มาเลเซีย และนิทรรศการ “Thawan Duchanee : Rumbling Light and Darkness” เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลศิลปวัฒนธรรมแห่งอาเซียน ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

**************************************************************

เกียรติคุณที่ได้รับ

 • 2528 รางวัลเกียรติยศเหรียญทองจากสมาคมสถาปนิกสยาม (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ในฐานะจิตรกรผู้สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย
 • 2544 รางวัลศิลปวัฒนธรรมแห่งอาเซียน โดย Fukuoka Asian Culture Prize Committee เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปีพุทธศักราช 2544 และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2544

You may also like...