คุณจำรัส พรหมมินทร์

Jumras

คุณจำรัส พรหมมินทร์

ข้อมูลส่วนตัว

เกิด  11 ธันวาคม 2477 จ.เชียงราย

การศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านฮ่องหลง จ.เชียงราย ศึกษาศิลปะด้วยตนเอง

ที่อยู่   180 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน อำเภอพานจังหวัดเชียงราย 57120

ปัจจุบัน   ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2542 อายุ 65 ปี

**************************************************************

การแสดงผลงาน

2527 และ 2529
แสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยกับ “กลุ่มศิลปะไทย 23” ณ หอศิลป์พีระศรีกรุงเทพฯ

2529
แสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัย ณ ประเทศฮ่องกง , แสดงงานศิลปกรรมกับกลุ่มศิลปินชาวเหนือ ณ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ

2533
แสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัย กับกลุ่ม “ศิลปะไทย 23” ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กรุงเทพฯ

2534
แสดงงานศิลปกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ ลานอนุสาวรีย์ พ่อขุนเม็งรายมหาราช

2535
แสดงงานศิลปกรรมกับกลุ่ม “ 9 สล่าเชียงราย” ณ โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ทเชียงราย และโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

2536
แสดงงานศิลปกรรมกับกลุ่ม “17 สล่าเชียงราย” ณ หอศิลป์อหิงสา เชียงราย

2538
แสดงงานศิลปกรรมกับกลุ่ม “20 สล่าเชียงราย” ณ หอวัฒนธรรมนิทัศน์กาญจนาภิเษก เชียงราย

**************************************************************

รางวัลและเกียรติคุณ

2516
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานจิตรกรรม งานฤดูหนาวจังหวัดเชียงใหม่

2530
ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 60 พรรษา ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

2536
ได้รับรางวัลนักอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น จากคณะกรรมการอำนวยการวันอนุรักษ์มรดกไทย กรมศิลปากร กรุงเทพฯ

ปัจจุบันถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2542  อายุ 65 ปี

**************************************************************

Profile Jamraj Phrommin

Jamraj Phrommin

Birth                      December 11 , 1934 , Chiangrai

Education            Ban Hanglong School

**************************************************************

Famous Works are

  • 2nd Prize , Painting Contest at The Winter Festival in Chiang Mai , 1973
  • The honer Prize , Painting Contest in Celebration for The Auspicious Occasion of His Majesty The King’s 60th Birthday Anniversary at Thailand Cultural Center , Bangkok
  • Outstanding persons who Perseerve Heritabe Thai , 1994 by The Fine Arts Department ,
  • Death    December 9 , 1999 65 years old

 

You may also like...