ติดต่อเรา

map

สถานที่ตั้ง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๗-๖๒๑๑
โทรสาร ๐-๕๓๗๗-๖๔๖๓
Art and Cultural Centre Chiangrai Rajabhat University
Phaholyothin Road, Muang District , Chiangrai
Tel. 0-5377-6211
Fax. 0-5377-6463
e-mail: artculture.crru@gmail.com , website: http://ctc.crru.ac.th

ใส่ความเห็น