สำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย

  • 12873609_10154019961143459_1954367485_o

งานมหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ปีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ การแสดงฟ้อนสาวไหมเชียงราย ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ เวทีกลาง และ ฟ้อนม่านแม่เล้ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙

You may also like...

ใส่ความเห็น