กิจกรรมมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒ “A.C.F Award 2 CRRU 2016”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะจัดกิจกรรมมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒ “A.C.F  Award 2 CRRU 2016” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทำนุบำรุงและส่งเสริม เผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับนักศึกษาและเยาวชน ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานเวทีกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ติดตามชมข่าวกิจกรรมได้ที่นี่

CRRU Campus TV –> www.facebook.com/artandculture.crru/videos

CRRU Campus TV –> www.facebook.com/artandculture.crru/videos

 

You may also like...

ใส่ความเห็น