ข้อมูลการรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา ด้าน : ศิลปะการแสดงและดนตรีพื้นเมือง

Sillapakansadang

ด้าน : ศิลปะการแสดงและดนตรีพื้นเมือง

๑. นางอำพร    อะทะวงษา  สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >>  Aumporn atawongsa

๒. นางทองพูน     ยาวิเริง   สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >>   Tongpoon yawireng

๓. นายแก้ว   แสงงาม     สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >>  Kaew sangngam

๔. นายสม   ไชยแก้ว  สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >>  Som chaikaew

๕. นายจันทร์   อุยี่ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >>  Chun auyee

๖. นายบุญชม   วงค์แก้ว สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >>  Boonchom Wongkeaw

๗. นายศรอรรถท์   อุตมา สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >>  Sornraaut Auttama

๘. นางสร้อยสุดา   ภิราษร สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >>  Soysuda Phirasorn

**ดาวน์โหลดข้อมูลการรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา ด้าน : ศิลปะการแสดงและดนตรีพื้นเมืองทั้งหมดได้ที่นี่  Sillapakansadangpuenban**

You may also like...

ใส่ความเห็น