ข้อมูลการรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา ด้าน : อุตสาหกรรมพื้นบ้าน

Autsahakampuenban

ด้าน : อุตสาหกรรมพื้นบ้าน

๑. นายนวล   นามชื่น   สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >> Naun namchuen

๒. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสาหร่ายน้ำจืด (ไก)    สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >> krumwisahakitchumchon

๓. นายประเสริฐ    สมบูรณ์      สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >> Prasert somboon

๔. นางวรรณา    ฟองเสียง   สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >> Wanna fongseang

๕. นายน้อย  ธรรมสาร สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >> Noy Tammasan

**ดาวน์โหลดข้อมูลการรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา ด้าน : อุตสาหกรรมพื้นบ้านทั้งหมดได้ที่นี่ Autsahakampuenban **

You may also like...

ใส่ความเห็น