ข้อมูลการรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา ด้าน : การแพทย์พื้นบ้าน

patpuenban

ด้าน : การแพทย์พื้นบ้าน

๑. นายคำหล้า   แสงงาม   สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >> Kumla sengngam

๒. นายสำราญ     มาฟู     สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >> Samran mafu

๓. นายติ๊บ    ตาสาย          สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >> Tip tasay

๔. นายบุญทา    อุปเสน    สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >> Bunta auppasan

๕. นายจันทร์      ต๊ะมาแก้ว  สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >> Chun tamakaew

**ดาวน์โหลดข้อมูลการรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา ด้าน : การแพทย์พื้นบ้านทั้งหมดได้ที่นี่ Patpuenban**

You may also like...

ใส่ความเห็น