กิจกรรมอบรมสืบสาน ถ่ายทอด และสร้าสรรค์งานแกะสลักไม้เชียงราย

จังหวัดเชียงรายร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กำหนดจัดอบรมสืบสาน ถ่ายทอด และสร้างสรรค์งานแกะสลักไม้เชียงราย ภายใต้โครงการสืบสาน สร้างสรรค์ ภูมิปัญญาหัตถกรรมแกะสลักไม้ สล่าเชียงราย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ ๓ ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งมีบุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกจกรรมมากกว่า ๕๐ คน

ติดตามชมข่าวกิจกรรมได้ที่นี่

CRRU Campus TV –> www.facebook.com/artandculture.crru

You may also like...

ใส่ความเห็น