รวมข้อมูลการรวบรวมองค์คงวามรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา

krupoompunya

รวมข้อมูลการรวบรวมองค์คงวามรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาทั้งหมด

๑. ด้าน : ภาษาและวรรณกรรม   สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >> Pasawannakam

๒. ด้าน : ศิลปหัตถกรรม             สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >> Sillapahattakram 1 , Sillapahattakram 2 , Sillapahattakram 3

๓. ด้าน : การแพทย์พื้นบ้าน       สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >> Patpuenban

๔. ด้าน : ประเพณีพิธีกรรม         สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >> Prapeneepiteekam

๕. ด้าน : อุตสาหกรรม                สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >> Autsahakampuenban

๖. ด้าน : ศิลปะการแสดง            สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >> Sillapakansadangpuenban

You may also like...

ใส่ความเห็น