การประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2565

การประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2565 วันที่ 7 – 8 เมษายน 2565 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีวันที่ 7 – 9 เมษายน 2565 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย นำโดย อาจารย์ ดร.สุภาพร เตวิยะ รองผู้อำนวยการฯ และอาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ รองผู้อำนวยการฯ ได้เข้าร่วมประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นตัวแทนจากหน่วยอนุรักษ์ฯ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ในงานครั้งนี้ ประกอบด้วย การมอบโล่แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ การบรรยายพิเศษกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การชี้แจงการดำเนินงาน การจัดทำแผนงาน การทดลองเข้าใช้ระบบฐานข้อมูล การรายงานผลการดำเนินงาน การติดตามงานและการมอบนโยบายงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม นอกจากนั้นยังมีการศึกษาดูงานแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในจังหวัดเพชรบุรี จัดโดย หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี

You may also like...