บัตรข้อมูลประเภทพับสาล้านนา

บัตรข้อมูลประเภทพับสาล้านนา
**********************

Pubsa

บัตรข้อมูลใบลานและพับสาล้านนา “หมวดพระวินัย” ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ Download1

บัตรข้อมูลใบลานและพับสาล้านนา “หมวดพระสุตตันตปิฎก” ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ Download2

บัตรข้อมูลใบลานและพับสาล้านนา “หมวดพระอภิธรรม” ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ Download3

บัตรข้อมูลใบลานและพับสาล้านนา “หมวดคัมภีร์ภาษาบาลี” ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ Download4

บัตรข้อมูลใบลานและพับสาล้านนา “หมวดบทสวดมนต์” ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ Download5

บัตรข้อมูลใบลานและพับสาล้านนา “หมวดอานิสงส์” ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่

Download6.1 Download6.2

บัตรข้อมูลใบลานและพับสาล้านนา “หมวดชาดก” ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่

Download7.1 Download7.2 Download7.3 Download7.4 Download7.5 Download7.6 Download7.7

บัตรข้อมูลใบลานและพับสาล้านนา “หมวดโอวาทคำสอน” ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ Download8.1 Download8.2

บัตรข้อมูลใบลานและพับสาล้านนา “หมวดประเพณี พิธีกรรม” ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ Download9

บัตรข้อมูลใบลานและพับสาล้านนา “หมวดธรรมะทั่วไป” ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ Download10

บัตรข้อมูลใบลานและพับสาล้านนา “หมวดนิยาย/นิทานพื้นบ้าน” ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ Download11

บัตรข้อมูลใบลานและพับสาล้านนา “หมวดนิยาย/นิทานธรรม” ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ Download12

บัตรข้อมูลใบลานและพับสาล้านนา “หมวดตำนานพุทธศาสนา” ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ Download13

บัตรข้อมูลใบลานและพับสาล้านนา “หมวดตำนานเมือง/ราชวงศ์” ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ Download14

บัตรข้อมูลใบลานและพับสาล้านนา “หมวดกวีนิพนธ์ร้อยกรอง” ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ Download17

บัตรข้อมูลใบลานและพับสาล้านนา “หมวดตำรายา” ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ Download19

บัตรข้อมูลใบลานและพับสาล้านนา “หมวดรวมหลายหมวด” ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ Download20

บัตรข้อมูลใบลานและพับสาล้านนา “หมวดอื่นๆ” ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ Download21

You may also like...

ใส่ความเห็น