ขอเชิญชวน ร่วมแต่งกายด้วยผ้าที่ผลิตในท้องถิ่นหรือชุมชนของท่าน ในช่วงเดือนเมษายน 2565

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ทุกท่าน ร่วมแต่งกายด้วยผ้าที่ผลิตในท้องถิ่นหรือชุมชนของท่าน ในช่วงเดือนเมษายน 2565 เพื่ออนุรักษ์ผ้าพื้นเมืองของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

ท่านที่สนใจ สามารถส่งภาพประกวดการแต่งกายด้วยผ้าของท้องถิ่นและชุมชนของท่าน ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 29 เมษายน 2565 โดยส่งภาพ และรายละเอียด ใน QR Code ลุ้นของที่ระลึกเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนของเชียงราย ทางสำนักฯจะทยอย upload ภาพถ่ายของท่านลงทางเฟสบุคของสำนักฯ เพื่อการโหวต

โดยกติกา รางวัล Popular Vote นับจากภาพถ่ายที่ได้รับการโหวตสูงที่สุด 10 อันดับแรก – 1 Like นับเป็น 1 คะแนน – 1 Share นับเป็น 3 คะแนน

ปิดโหวตในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 9:00 น. ประกาศผล เวลา 15.00 น. หลังประกาศรายชื่อ ท่านที่ได้รับการโหวตสูงที่สุด 10 อันดับแรก สามารถติดต่อรับของรางวัลได้ทางเฟสบุคหรือที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เบอร์โทร 0-5377-6211

You may also like...