ยินดีต้อนรับคณะนักเรียน จากโรงเรียนบ้านแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศิลปะของศิลปินเชียงราย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ยินดีต้อนรับคณะนักเรียน จากโรงเรียนบ้านแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศิลปะของศิลปินเชียงราย และนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม ณ หอศิลป์ Chiang Rai Art Museum และเป็นหอนิทรรศการหมุนเวียน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

You may also like...