คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านป่ารวก เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศิลปะของศิลปินเชียงราย

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ยินดีต้อนรับคณะนักเรียน จากโรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศิลปะของศิลปินเชียงราย และนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม ณ หอศิลป์ Chiang Rai Art Museum และเป็นหอนิทรรศการหมุนเวียน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

You may also like...