ขอร่วมแสดงความยินดีกับ คุณสุวิทย์ ใจป้อม ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม “รางวัลเพชรราชธานี” ประจำปี พ.ศ. 2565

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอร่วมแสดงความยินดีกับ คุณสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะเชียงรายที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม “รางวัลเพชรราชธานี” ประจำปี พ.ศ. 2565 สาขาทัศนศิลป์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

You may also like...