คณะครูและนักเรียนจากห้องเรียนพิเศษโรงเรียนสาธิต เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศิลปะของศิลปินเชียงราย

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากห้องเรียนพิเศษโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศิลปะของศิลปินเชียงราย และนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม ณ หอศิลป์ Chiang Rai Art Museum และหอนิทรรศการถาวร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

You may also like...