ส่งมอบหนังสือฐานข้อมูลด้านศาสนา​ วัฒนธรรม​ และจารีตประเพณีท้องถิ่น​ จำนวน​ 10 อำเภอ​ในจังหวัดเชียงราย

วันที่​ 11​ กุมภาพันธ์​ 2565​ อาจารย์​ ดร.อดิ​เทพ​ วง​ค์ทอง​ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม​ พร้อมด้วย​ อาจารย์​ ดร.สุ​ภาพร​ เต​วิ​ยะ​ รองผู้อำนวยการ​ได้เข้าร่วมประชุมกับ​ ท่านอทิตยาธร​ วันไชยธนวงศ์​ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด​เชียงราย​ และบุคลากร​สำนักการศึกษา​ ศาสนา​ และวัฒนธร​รม​เพื่อส่งมอบหนังสือฐานข้อมูลด้านศาสนา​ วัฒนธรรม​ และจารีตประเพณีท้องถิ่น​ จำนวน​ 10 อำเภอ​ในจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ได้ปรึกษาหารือ​เรื่องการพัฒนา​ความร่วมมือ​ในการดำเนินกิจกรรมด้านศาสนา​ และศิลปวัฒนธรรม​ ​เพื่อส่งเสริม​ และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้​ภูมิ​ปัญญา​ท้องถิ่น และนำไปสู่การพัฒนา​เรื่องการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่นต่อไป

You may also like...