งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 “ข่วงวัฒนธรรมล้ำค่า สืบสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน”

ชมรมดุริยนาฏศิลป์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมแสดงชุด นางนอน-2 ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 “ข่วงวัฒนธรรมล้ำค่า สืบสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

You may also like...