ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมงานพิธีสมโภชพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย และพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ 64 ปี พระพุทธิญาณมุนี (ประเสริฐ ปญฺญาวชิโร)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์ ดร.อดิเทพ วงค์ทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมงานพิธีสมโภชพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย และพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ 64 ปี พระพุทธิญาณมุนี (ประเสริฐ ปญฺญาวชิโร) ณ วัดพระธาตุผาเงา ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

You may also like...