การประชุมจัดทำรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์​การพัฒนา​สำนักศิลปะ​และ​วัฒนธรรม​ ระยะ​ 5 ปี​ (พ.ศ.2565-2569)

วันที่​ 18 กุมภาพันธ์​ 2565​ ผู้บริหาร​และบุคลากร​สำนักศิลปะ​และ​วัฒนธรรม​ ได้ประชุมร่วมกันเพื่อจัดทำรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์​การพัฒนา​สำนักศิลปะ​และ​วัฒนธรรม​ ระยะ​ 5 ปี​ (พ.ศ.2565-2569)

You may also like...