โครงการ “พิธีถวายเครื่องสักการะงานไหว้สาแม่ฟ้าหลวง”

ด้วยวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หลวงต่อพสกนิกรชาวไทยเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาปวงชนชาวไทย และชาวต่างชาติโดยเฉพาะโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นต้นน้ำลำธารและเป็นที่พักพิงของชาวไทยภูเขาและชนกลุ่มน้อยหลายเผ่า พระราชดำริของพระองค์ท่านนั้นนอกจากจะฟื้นฟูสภาพป่าแล้ว ยังต้องการสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงได้จัดกิจกรรมไหว้สาแม่ฟ้าหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้จัดโครงการ “พิธีถวายเครื่องสักการะงานไหว้สาแม่ฟ้าหลวง” ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

You may also like...

ใส่ความเห็น