พิธีเปิดงานวัฒนธรรม สร้างบ้านแปงเวียงพญามังรายหลวง ๗๖๐ ปีเมืองเชียงราย

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ อาจารย์ ดร.อดิเทพ วงค์ทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดงานวัฒนธรรม สร้างบ้านแปงเวียงพญามังรายหลวง ๗๖๐ ปีเมืองเชียงราย ณ บริวเณวัดฝั่งหมิ่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

You may also like...