พิธีทำบุญอาคารหอศิลป์เชียงราย Chiang Rai Art Museum

พิธีทำบุญอาคารหอศิลป์เชียงราย Chiang Rai Art Museum พิธีเปิดนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม พิธีประกาศเกียรติคุณรางวัล “ราชภัฏศิลปวัฒนธรรม” ประจำปี พ.ศ. 2564 และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ศิลปินเชียงราย​ที่ได้มอบผลงานศิลปะอันทรงคุณค่า สำหรับจัดแสดง ณ หอศิลป์เชียงราย “Chiang Rai Art Museum” เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

You may also like...