รายละเอียดข้อมูลผลงานในการจัดนิทรรศการ

ข้อมูลแสดงนิทรรศการส่วนเอกสารข้อมูลอกสารโบราณล้านนา

1. ข้อมูลคัมภีร์ใบลาน —> คลิกที่นี่
2. ข้อมูลพับสาล้านนา —> คลิกที่นี่
3. ข้อมูลหีบพระธรรม —> คลิกที่นี่
4. ข้อมูลเอกสารโบราณประเภทจารึก —> คลิกที่นี่
5. ข้อมูลน้ำหม้อ —> คลิกที่นี่
6. ข้อมูลน้ำต้น —> คลิกที่นี่

You may also like...