เข้าร่วมพิธีสมโภชและเปิดหอประวัติพระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทัสสนมหาเถร ป.ธ.6)

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 อาจารย์ ดร.อดิเทพ วงค์ทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เข้าร่วมพิธีสมโภชและเปิดหอประวัติพระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทัสสนมหาเถร ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว อดีตเจ้าคณะภาค 6 อดีตหัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ 4 ณ มณฑลพิธี วัดพระแก้ว พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

You may also like...