การประกวด CRRU Talent Show 2021

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ตัวแทนนักศึกษาชมรมดุริยนาฏศิลป์ เข้าร่วมการประกวด CRRU Talent Show 2021 ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มร.ชร. ณ หอประชุมกาสะลองคำ มร.ชร. โดยได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีม “ทีมภูมินทรา”

You may also like...