การประชุมติดตามผลการดำเนินงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และวางแผนเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมรองรับงาน “Thailand Art Chiangrai Biennale 2022” ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

You may also like...