ขอเชิญร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สด สักการะพระราชานุสาวรีย์พระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ด้วย ในวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้กำหนดจัดพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2564 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอเชิญร่วมถวายพานพุ่มสักการะพระราชานุสาวรีย์พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 07.30 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย ด้วยพานพุ่มดอกไม้สด

You may also like...