พิธีประกาศเกียรติคุรและมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 นำโดย อาจารย์ ดร.อดิเทพ วงค์ทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ อาจารย์ ดร.สุภาพร เตวิยะ และ อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุรและมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2564 ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 โดยได้นำเอาของที่ระลึกร่วมมอบให้กับผู้เกษียณอายุดังกล่าว

You may also like...