กิจกรรมนิทรรศการ”เส้นใยสู่ผืนผ้าภูมิปัญญาสู่อาภรณ์”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “เส้นใยสู่ผืนผ้าภูมิปัญญาล้านนาสู่อาภรณ์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติของพระองค์ท่าน และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับรู้  ในวันที่ ๑๑ – ๑๒  สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย

You may also like...

ใส่ความเห็น