พิธีทำบุญอาคารสำนักงานบริหารงานกลาง

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้กำหนดจัดพิธีทำบุญอาคารสำนักงานบริหารงานกลาง ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเข้าร่วมพิธีฝ่ายสงฆ์ ณ อาคารสำนักงานบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

You may also like...

ใส่ความเห็น