กิจกรรมโครงการถวายเครื่องสักการะงานทานหาแม่ฟ้าหลวง

  • SONY DSC

วันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปี ถือว่าเป้นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันนี้ของทุกปีทุกภาคส่วนราชการได้จัดพิธีกรรมต่างๆขึ้นทั่วประเทศ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และจังหวัดเชียงรายถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่ง ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้  ดังนั้นในวันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปี ทุกภาคส่วนราชการรวมถึงภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ได้จัดพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวงขึ้น สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มีกำหนดจัดกิจกรรมโครงการถวายเครื่องสักการะงานทานหาแม่ฟ้าหลวงขึ้นในวันที่  ๑๘  กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และไร่แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 

You may also like...

ใส่ความเห็น