กิจกรรมรำลึก 65 ปี บุญช่วย ศรีสวัสดิ์ กับ 30 ชาติในเชียงราย

คุณบุญช่วย  ศรีสวัสดิ์  ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีคุณูปการต่อชาวเชียงรายและประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมาก เพราะท่านเป็นผู้บุกเบิกพรมแดนการเรียนรู้ชาติพันธ์ศึกษาในเขตภาคเหนือและในเขตอนุภูมิภาค ลุ่มน้ำโขงตอนบน งานเขียนของท่านหลาย ๆ เล่มยังใช้เป็นหนังสืออ้างอิงตราบจนปัจจุบัน โดยเฉพาะหนังสือ 30 ชาติในเชียงราย ซึ่งเป็นหนังสือที่เป็นผลงานชิ้นเยี่ยมและเป็น 1 ใน 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจึงจัดกิจกรรมรำลึก 65 ปี บุญช่วย  ศรีสวัสดิ์  กับ 30 ชาติในเชียงราย

You may also like...

ใส่ความเห็น