กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ พุทธสถานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ พุทธสถานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธาน และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รวมไปถึง อาจารย์ และบุคลากร เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่ได้เข้าร่วมพิธีถวยเทียนในครั้งนี้ พร้อมทั้งโรงทานเครื่องดื่มน้ำสมุนไพร นม และ น้ำเปล่า จากผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคทำบุญกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

You may also like...