ภาพกิจกรรมถวายความอาลัยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “ตานหาแม่ฟ้าหลวง”

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมถวายความอาลัยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “ตานหาแม่ฟ้าหลวง”เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

You may also like...