ทรงพระเจริญ ๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

เฉลิมพระ​ พรรษาชนม์ ดลแก้วฟ้า
กิติยา กรวิสุทธิ์​ ผุดผ่องใส
พระองค์เจ้า​ โสมสวลี​ งามวิไล
ปิ่นฤทัย​ องค์วชิรา ข้าภักดี
กรมหมื่น​ นามสุทธะ​ นารีนาถ
วรราช พระทรงปราชญ์​ เลิศดิถี
น้อมถวาย​ พระพรชัย​ บารมี
พระเทวี​ วรวงศ์​ ทรงพระเจริญ


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและบุคลากร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประพันธ์โดย นายศิวัชโณทัย กุคำใส

You may also like...