ขอเชิญชวนร่วมพิธี “หล่อเทียนพรรษามหากุศล” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมพิธี “หล่อเทียนพรรษามหากุศล” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยมีพิธีสงฆ์ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานอนุเสาวรีย์อาจารย์ ดร.บัณฑิต วงษ์แก้ว อาคารตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

*ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมพิธีสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดพิธีการ
*ผู้เข้าร่วมแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองหรือชุดสุภาพ

You may also like...