นายกสมาคมขัวศิลปะเชียงราย ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

วันที่ 27 พ.ค. 64 คุณสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะเชียงราย พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการขัวศิลปะ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.อดิเทพ วงค์ทอง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชร. พร้อมกับปรึกษาหารือเรื่องแนวทางความร่วมมือ และการขับเคลื่อนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม

You may also like...