กิจกรรมนิทรรศการสัญจร ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฏร์บำรุง) อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

  • SONY DSC

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้จัดทำกิจกรรมนิทรรศการสัญจรขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมเผยแพร่ผลงานด้านศิลปกรรมร่วมสมัย และเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน เยาวชน และประชาชนผู้สนใจได้ชื่นชมในคุณค่าความงามของศิลปะความรู้ด้านวัฒนธรรม ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฏร์บำรุง) อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

You may also like...

ใส่ความเห็น